Η σελίδα aprs.gr πλέον συνεχίζει στο digitalmode.gr, εδώ είναι οι παλιές σελίδες που θα κρατηθούν όσο χρειαστεί σαν πεδίο αναφοράς.
Κάποια από τα κείμενα και η αλληλογραφία που περιλαμβάνει, βρίσκονται στο ham.gr/sv1rd/

 

SV APRS PAGES

SV1CDR
SV1DNW
SV2BZQ Εξαιρετικό βοήθημα
για όλα τα προγράμματα
(στο SETUP)
SV2BWR
SV2EVS
SV3BSF με Info για TinyTrack,
Maps & Link7
SV3CYL
SV3EAO
SV8DTD
 


APRS Problematic stations

Bad Usage or RELAY
Excessive digi path

Bad Mic-E Beacons Status

 

APRS Databases

http://aprsworld.net/
http://www.findu.com/
http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/

 

 

 

SOFTWARE

APRSdos from WB4APR
Latest MacAPRS software
Latest Windows software (win95-98/nt)
UIView for Win from G4IDE
WinAPRS & MacAPRS from WU2Z
SV2AGW Packet Engine use SBlaster,Baycom & DRSI mdm
APRS+ from KB2ICI & KH2Z
APRSPoint
AHUB gate software from KB7ZVA
Latest Waypoint software
Latest Pocket APRS (PALM OS)
SmartPalm (Mobile PalmOS APRS Display)
APRS/CE from KZ5RW
JavAPRS from AE5PL
A Java APRS Application Development Environment, W5GGW
Latest Linux software [wide-N digi, aprsd, aprsmonitor]
Linux Xastir
Linux Xaprs
Aprsd
Aprsd for kiss AX25 socket
Aprsd with ports filtered fm DL5DI
Linux - Dos APRS Decoder G3NRW
NOSAprs for Dos & Linux from VE4KLM 

 

FIRMWARE/ DIGI SOFT

UI DIGI FOR TNC-2
Paccomm rel 5
KANTRONICS VER 8.2, 8.3
DIGI_NED FOR DOS/LINUX
APRSdigi for DOS/Linux
Stealth Digi for DOS

 

DOCUMENTATION

PC Dos APRS Documentation but usefull to understand APRS
WIN-Mac APRS Documentation
Kansas City APRS Guidelines
APRS Protocol Specification Version

 

Intresting ADD-ON

Radio Mobile Excellent program for radio Path with APRS and many maps capabilities
TAPR APRS MicEncoder Kit
For Low Cost Trackers-TinyTrak
Heads UP Display for APRS tracker
OpenTracker
Tracker Comparison
TNC to Tranceiver Ifce Diagrams
APRS/HAM RADIO Standard Connectors
Home automation with aprs
AEA TNC commands fm sv2bzq
Phonetics Wavs for Uiview from SV1EM (83k)
PRD-70 A simple 9600/uhf tranceiver for 200 EURO

 

JAVA APRS AND OTHER LINKS

APRS - Servers
findU.com
FireNet
More than 50 APRS links
Bob Bruninga's APRS web page
Steve Dimse's javAPRS web page
Mac and Win APRS Web page
WA4DSY Atlanta APRS Server
Kansas City APRS Working Group
Tri-State APRS Working Group
Switzerland APRS HB9EH
APRS UK
Finland APRS OH6VM
Turkish APRS
European APRS Frequency chart
TH-D7 Improvements of the new TH-D7 (G) upgrade
Link7 TH-D7 Freeware
Find info from APRS for any station. (-ssid not required)

Other

APRS system for M/M service

 

APRS and Satellites

ASTARS - APRS Satellite Tracking and Reporting System
ISS-ARISS Wrkd
PC-Sat Wrkd
Info to work APRS sats[in Greek]

 

RDF

N6QAB RDF PAGE
Homing In
RADIO DIRECTION FINDING PROJECTS
BUILD YOR OWN DF UNIT
Low-Cost Doppler-to-APRS Interface
FAR CIRCUITS Printed Circuit Boards NOT ONLY FOR RDF
Dopplers by Greany® Ed Greany, KB6DOL
The 32 Led Montreal Doppler VE2EMM

 

WX

Remote APRS Weather Station without tnc
TinyWX from TinyTrak
An Inexpensive APRS Weather Station
Peet Bros. Company, Inc. Ultimeter II,2000 wx stations
Davis Instruments Home Page
wx200d is a weather station data collector
Radio Shack WX-200 Weather Station
Radio Shack WX-200 Official Page
Oregon Scientific WMR-918 Wireless Weather Station
Oregon Scientific WMR-918 Official page
Weather Stations Features & Comparisons
Qualimetrics Q-Net
Citizen Weather Observer Program

   

EMail =

[HAM.GR PAGE]  [SV1RD Home page] [Pactor Page] [D-Star Page] [APRS first page] [LIVE JAVA APRS ACTIVITY] [HAM Radio Emergency Page] [ULF & Quakes page]