Η σελίδα aprs.gr πλέον συνεχίζει στο digitalmode.gr, εδώ είναι οι παλιές σελίδες που θα κρατηθούν όσο χρειαστεί σαν πεδίο αναφοράς.
Κάποια από τα κείμενα και η αλληλογραφία που περιλαμβάνει, βρίσκονται στο ham.gr/sv1rd/

APRS

& Voice(FM) SAT info


Ακολουθούν συχνότητες και πληροφορίες για τους χρήστες mobile APRS

Για την χρήση του PCSAT διαβάστε τις σχετικές οδηγίες.


Satellite Downlink Uplink  VIA  BAUD MODE   notes
--------- -------- ------- ------ ---- -----  ------------------------
ISS    145.800 145.990 NOCALL 1200 Vhf Digi 
PCsat   145.830 145.830 APRSAT 1200 Vhf Digi for HT's only (Limited use(
Sapphire 437.100+ 437.100- TBD  1200 Uhf Digi

OPAL   437.100+ 437.100- KF6??? 9600 Uhf Digi
UO-22   435.120+ 145.900 UOSAT5 9600 J
PCsat   145.830 435.250- APRSAT 9600 B    Not used during 
                         Eclipse period

UO-11   145.825      Voice    Vhf    Beacon
UO-14   435.070+ 145.975 Voice    J    Repeater
AO-27   436.795+ 145.850 Voice    J    Repeater

Uhf Doppler Στην λήψη ξεκινάτε με +5 khz 0 -5 khz όταν φεύγει ο δορυφόρος
Στην Εκπομπή (στα UHF) πάμε ανάποδα -5 khz στην αρχή 0 και +5 khz όταν φεύγει.
Στα vhf πρακτικά δεν υπάρχει πρόβλημα (βάλτε το wide φίλτρο των 25 khz και όχι narrow)

Προτεινόμενη κεραία l/4 vhf (3*l/4 uhf) στο κέντρο του αυτοκινήτου. Για φορητό l/2 vhf or
4 el Beam

Στο D-700 θα αναγκαστείτε να δουλέψετε το σώσιμο σε διαφορετικό profile για να 
έχετε έτοιμα settings για κάθε περίπτωση.
ακολουθεί η πρόταση του WB4APR για τις εντολές στο D700 ή D7

TM-D700 and TH-D7(G) SETTINGS: Here is a list of my minimum setups for the new Kenwood TM-D700 data mobile and TH-D7(G)data handheld for front-panel-to-Satellite mobile communications via a digipeating PACSAT in Mode-J or Mode-B: 

APRS-MYCALL - WB4APR-3 
APRS-MYPOS - 3859.11N 07629.11W 
APRS-STATUS TEXT - @amsat.org (My email address) 
APRS-STATUS RATE - 1/1 
APRS-PACKET PATH - APRSAT <=== or SUNSAT, or KF6RFX (OPAL) or UOSAT5 for UO22 
APRS-PACKET TX - AUTO (or manual) 
APRS-TRANSMIT-RATE - 1 min 
APRS-DATA BAND - A:RX B:TX (for SUNSAT mode B) or 
APRS-DATA BAND - A:TX B:RX for PACSATS (mode J) or just BAND B for OPAL 
APRS-PACKET-SPEED - 9600 
APRS-MSG-GROUP - Add "*" to the list so you can see ALL msgs 
APRS-POSIT-LIMIT - 0ff (so you dont filter out DX stations!) 
TNC-DISP-KEY MODE - MODE3 (so you have APRS functions handy)(D700 only) 
RADIO-TNC-DCDSENSE - IGNORE (Only the new D7(G) has this command) 
SUNSAT Mode B: set band A to 145.825 and band B to 436.290 -/+ 5 KHz Doppler 
SUNSAT Mode J: set band A to 145.825 and band B to 436.250 +/- 5 KHz Doppler 
PACSAT Mode J: set band A to 145.900 and band B to 435.120 +/- 5 KHz Doppler 
OPAL DIGI: set band B to 437.100 for center of pass 
Then SAVE each Mode-J or -B as PROGRAM MEMORY #N, for instant access (D700) Επιστροφή στην σελιδα με τα Νεα του APRS

EMail =
[HAM.GR PAGE]  [SV1RD Home page] [Pactor Page] [D-Star Page] [APRS first page] [LIVE JAVA APRS ACTIVITY] [HAM Radio Emergency Page] [ULF & Quakes page]