Το πρόβλημα με τα Relay και πως διορθώνεται.

Fill - in Digis

Με τις νέες προτάσεις και οδηγίες για τα APRS Digi και την παντελή κατάργηση του Relay σαν σπιτικού digipeater, που καλύπτει κάποιες δύσκολες περιοχές, ενέσκηψε ένα πρόβλημα:  

Σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα WideN Digi και πολλοί φορητοί σταθμοί δυσκολεύονται να τα φθάσουν, ενώ καταναλώνουν την ισχύ τους στην προσπάθεια αυτή.

Για να λυθεί το πρόβλημα, υπάρχει η δυνατότητα να ξαναενεργοποιηθούν επαναλήπτες που παλιά δούλευαν σαν Relay, αλλά με το alias WIDE1-1 και όχι το Relay που έχει πλέον καταργηθεί. Οι κινητοί και φορητοί σταθμοί τώρα που θέλουν να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα αυτή, χωρίς να χάσουν την συμβατότητα με το υπόλοιπο δίκτυο, θα πρέπει να βάλουν στο PATH το :

WIDE1-1,WIDE2-1
ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μακρινές περιοχές το
WIDE1-1,WIDE2-2


Σχετικό link

http://www.ew.usna.edu/~bruninga/aprs/relayFIX.txt

 


EMail =
[HAM.GR PAGE]  [SV1RD Home page] [Pactor Page] [D-Star Page] [APRS first page] [LIVE JAVA APRS ACTIVITY] [HAM Radio Emergency Page] [ULF & Quakes page]